Doha Uluslararası Stratejik Politikalar Forumu 2017

Katar-Türkiye: Bölgesel Krizler ve Ortak Savunma Politikaları için Stratejik Vizyon

Stratejik Politikalar Forumu ile; ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınması, sivil toplum etkisinin artırılması, kalkınmaya katkı sağlanması, kaynakların ve çalışma alanlarının geliştirilmesine dair uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine katkı sağlanması,  akademik işbirliği imkânlarının araştırılması ve tüm bu çalışmaların bütünlük içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bu noktada, planlanan Doha Uluslararası Stratejik Politikalar Forumu 2017, yeni dönemde Türkiye - Katar ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türkiye ve Katar kamuoyları nezdinde ortaya koyacak ve kurumsal, entelektüel zemin inşasına katkı sağlayacaktır.
 
Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Katar-Türkiye: Bölgesel Krizler ve Ortak Savunma Politikaları için Stratejik Vizyon
 
Alt Temalar
Uluslararası Güçler Dengesi - Gerçekler ve Görünümler
Körfez Devletleri - Jeopolitik Zorluklar, Yeni İttifakların İnşası için Stratejik Vizyon ve Zorluklarla Yüzleşmek
Türkiye; Beklentiler ve Güçlükler - Siyasi Proje ve Bölgesel Problemler
Bölge’deki Askerî Güçlükler - Askerî Rekabetin Yönetimi, Dış Planlar, Çatışmalar ve İttifak İnşası
Olağanüstü Durumlarda Bölge’de Siyasi ve Askerî Çekişmelerin Yönetilmesi
 

YUKARI